maethu cymru

blog

blog

Os ydych chi’n pendroni sut beth yw bod yn ofalwr maeth, neu os ydych chi eisiau darllen profiadau gan ein tîm gwych o ofalwyr a staff, mae ein blog yn taflu goleuni ar y pynciau hyn a mwy.

O straeon maethu lleol a digwyddiadau sydd ar y gweill i wybodaeth a chyngor arbenigol, mae ychydig bach o bopeth ar gael yma ar ein blog. Rydyn ni bob amser yn awyddus i glywed gan unrhyw un yn ein cymuned, felly os ydych chi’n meddwl bod gennych chi stori i’w rhannu, cysylltwch â ni heddiw.

yr amser iawn i faethu

“Roeddwn dros 50, wedi ysgaru ac yn gweithio’n llawn amser!” Mae Alison o Wrecsam yn...

gweld mwy

kate a lisa – pam yr ydym ni’n maethu brodyr a chwiorydd 

dechreuom ni faethu yn 2021 ac roeddem wedi bwriadu cefnogi un plentyn.  Cawsom alwad ffôn gan Ingrid, ein gweithiwr cymdeithasol cefnogol a gwych. bu iddi ddweud wrthym am ddau o blant, brawd a chwaer, a oedd angen lleoliad brys dros y penwythnos.  

gweld mwy

maethu brodyr a chwiorydd a pham ei fod yn bwysig

Ym Maethu Cymru Wrecsam rydym y deall mor bwysig yw hi i frodyr a chwiorydd aros gyda’i gilydd pan fydd angen gofalu amdanynt.  Mae arnom angen gofalwyr maeth sy’n gallu gofalu am frodyr a chwiorydd bob amser.

gweld mwy
A waterfall in Wrexham

cysylltwch â ni heddiw

cysylltwch

  • Cyngor Wrecham yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu ar y ffurflen hon. Bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio wrth i ni arfer ein hawdurdod swyddogol ac ni chaiff ei defnyddio at unrhyw ddibenion eraill. Ni fyddwn yn rhannu'ch data ag unrhyw drydydd parti oni bai fod y gyfraith yn gofyn neu'n caniatáu i ni wneud hynny. Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data yn ôl yr angen er mwyn cyflawni tasg gyhoeddus. Am fwy o wybodaeth am sut mae Cyngor Wrecham yn defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel testun data, gweler ein hysbysiad preifatrwydd.