maethu cymru

llwyddiannau lleol

llwyddiannau

Does dim un cynhwysyn unigol sy’n arwain at lwyddiant maethu, ond yn hytrach cannoedd o rai bach. Mae hefyd yn brofiad gwahanol i bob un o’n gofalwyr maeth a’r plant maen nhw’n eu caru ac yn gofalu amdanyn nhw.

sut beth yw maethu mewn gwirionedd?

Peidiwch â chymryd ein gair ni am hyn – gwrandewch ar ein rhieni maeth anhygoel.

Mae cael bod yn rhan o gynifer o deithiau gwych, gan gynnig ein harweiniad a’n cefnogaeth ar bob cam, yn anrhydedd i ni yn nhîm Maethu Cymru Wrecsam.

Dim ond rhai o’r straeon sydd wedi ein cyffwrdd ni fwyaf sydd ar gael yma.

A mum and her two sons

jenny a mark

Mae’r pâr priod Jenny a Mark yn gofalu am dri bachgen ifanc o’u cartref teuluol...

gweld mwy
A waterfall in Wrexham

dod yn ofalwr maeth

cysylltwch

  • Cyngor Wrecham yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu ar y ffurflen hon. Bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio wrth i ni arfer ein hawdurdod swyddogol ac ni chaiff ei defnyddio at unrhyw ddibenion eraill. Ni fyddwn yn rhannu'ch data ag unrhyw drydydd parti oni bai fod y gyfraith yn gofyn neu'n caniatáu i ni wneud hynny. Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data yn ôl yr angen er mwyn cyflawni tasg gyhoeddus. Am fwy o wybodaeth am sut mae Cyngor Wrecham yn defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel testun data, gweler ein hysbysiad preifatrwydd.