maethu yn wrecsam

cydweithio i adeiladu gwell dyfodol i blant lleol

maethu yn wrecsam

Ni yw Maethu Cymru Wrecsam, rhan o’r rhwydwaith cenedlaethol o 22 gwasanaeth maethu’r Awdurdodau Lleol yng Nghymru.

amser stori

pobl go iawn, straeon go iawn

Dysgwch beth mae maethu yn ei olygu gan ofalwyr maeth yn wrecsam

dysgu mwy

meddwl am faethu?

A teenage boy sitting on the porch with his parents
pwy all faethu?

Mae croeso i unrhyw un faethu, cyn belled â’u bod yn rhannu ein gwerthoedd a bod ganddyn nhw’r rhinweddau i gynnig cartref diogel a gofalgar i blant Wrecsam.

dysgwch mwy
Two young brothers petting their dog
cwestiynau cyffredin

Sut mae maethu yn Wrecsam yn gweithio? Beth alla i ei ddisgwyl? Darllenwch fwy i gael yr atebion.

dysgwch mwy

pam maethu gyda ni?

Mae maethu, ym mhob un o’i ffurfiau, yn ymwneud â gwneud gwahaniaeth go iawn, ar unwaith, i’r plant sydd wrth galon ein cymuned.

Mae’n benderfyniad i roi rhywbeth yn ôl, a chreu dyfodol gwell i blant lleol.

sut mae’n gweithio

Mae maethu yn golygu ymroddiad ac ymrwymiad. Mae’n gallu bod yn heriol, ond mae’n rhoi llawer o foddhad hefyd.

Gallech chi fod yr union berson rydyn ni’n chwilio amdano – gan gynnig cartref teuluol i bobl ifanc sydd angen eich amser, eich cariad a’ch amynedd.

A family eating lunch at a picnic table
y broses

Dysgwch sut mae cymryd y camau cyntaf ar eich taith faethu, a beth i’w ddisgwyl nesaf.

dysgwch mwy
Two brothers playing on a swing
cefnogaeth a manteision

Rydyn ni’n darparu hyfforddiant arbenigol, cefnogaeth bwrpasol a lwfansau ariannol i’ch helpu chi i helpu plant sydd angen hynny fwyaf. Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma.

dysgwch mwy

dod yn ofalwr maeth

Allech chi fod yr un rydyn ni’n chwilio amdano?

A waterfall in Wrexham

dod yn ofalwr maeth

cysylltwch â ni

  • Cyngor Wrecham yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu ar y ffurflen hon. Bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio wrth i ni arfer ein hawdurdod swyddogol ac ni chaiff ei defnyddio at unrhyw ddibenion eraill. Ni fyddwn yn rhannu'ch data ag unrhyw drydydd parti oni bai fod y gyfraith yn gofyn neu'n caniatáu i ni wneud hynny. Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data yn ôl yr angen er mwyn cyflawni tasg gyhoeddus. Am fwy o wybodaeth am sut mae Cyngor Wrecham yn defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel testun data, gweler ein hysbysiad preifatrwydd.