sut mae’n gweithio

cwestiynau cyffredin

cwestiynau cyffredin

Rydyn ni wedi ymrwymo i weithio gyda theuluoedd maeth i wneud gwahaniaeth i blant yng Nghymru.

Ond beth yn union yw maethu, a sut mae’n gweithio? Dyma’r cwestiynau sy’n cael eu gofyn i ni drwy’r amser.

Mae maethu’n golygu rhywbeth gwahanol i bob plentyn rydyn ni’n gofalu amdano. Mae gwahanol fathau o faethu a gwahanol rolau i’r gofalwyr. Mae pob un yn cael effaith enfawr, gydol oes.

Rhagor o wybodaeth am beth rydyn ni’n ei wneud a sut gallwch chi ymuno â ni.

Woman and young girl using computer to make video call

cysylltwch â ni heddiw

cysylltwch

  • Cyngor Wrecham yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu ar y ffurflen hon. Bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio wrth i ni arfer ein hawdurdod swyddogol ac ni chaiff ei defnyddio at unrhyw ddibenion eraill. Ni fyddwn yn rhannu'ch data ag unrhyw drydydd parti oni bai fod y gyfraith yn gofyn neu'n caniatáu i ni wneud hynny. Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data yn ôl yr angen er mwyn cyflawni tasg gyhoeddus. Am fwy o wybodaeth am sut mae Cyngor Wrecham yn defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel testun data, gweler ein hysbysiad preifatrwydd.